Jeg opfatter mig selv og min familie som søfolk. Fire brødre, alle søfolk. Jeg selv har mønstret skibe i havnen, sejlet over Atlanten flere gange og som ung elsket det eventyrlige ved at møde andre folk, andre horisonter. Livet ombord, i stille og storm.. Det har altid været helt specielt at være på land med sit skib. En bestemt ånd i Dokken, uanset om det har været hos Petersen og Sørensen, eller når jeg selv har haft mit skib oppe til bundsmørring og overvintring hos Ring Andersen. Igår var jeg derfor mødt op på Havnen til FAA debatmøde, interesseret i at høre om de visioner som 4 inviterede politikere skulle tale om og stilles spørgsmål omkring.  Der er lagt op til flere forskellige uddannelser som udover de maritime fra Simac,  skal bo i Campusmiljøer, side om side. Bla .Læreruddannelsen er nævnt flere gange. Borgmesteren udtalte at “unge mennesker gider ikke bo (studere) på en mark udenfor byen. Så de skal studere på Havnen. Jeg vil opfordre til at lægge vejen forbi Oure Skolerne og se den “mark” de bor på. Eller Ollerup hvor Gymnastikhøjskolen og Den Frie Læreruddannelse bor..Udenfor “Lands Lov og Ret”. Henrik Nielsen ville have at Baggårdsteatret skulle bo på Havnen, så “de unge mennesker kunne fortælle historier”! Venstres Mette svarede da hun blev spurgt om der skulle være flere boliger på Havnen, nej, bortset fra Ungdomsboliger. Det var kun til allersidst og efter at spørgetiden var udløbet, at det for mig vigtigste Tema og den Vigtigste Vision for Havnen blev berørt, et Svendborg Søfartsmuseum. Tænk at have Visioner om ungdom, studiemiljøer, boliger, blandet kultur og erhverv på en havn…..uden at nævne vor allesammens fælles søfartshistorie, som er fortalt i billeder og klenodier, i skrift og rariteter og  som for mange år siden er pakket væk i kasser! Skønt om de visionære politikere ville interessere sig for den side af Søfartens Historie. Nutidens og Fortidens, Ungdommens.   Og dermed Havnens Historie.  Og lad nu” BY være BY og HAVN være HAVN”. (Citat Erik Kromann, Marstal Søfartsmuseum.

Venlig hilsen Anja Lundsgaard, Otte Ruds vej 1. 5700 Svendborg