4010 0002 jsl@innocell.dk

Svendborg Havn – Bevar mig vel

Svendborg har en af Danmarks bedst bevarede erhvervshavne. Den fungerer stadig som havn, hjemsted for værfter og et maritimt erhvervsliv. Det er en turistmagnet. Den er Svendborgs DNA.  Og det skulle den gerne blive ved med at være. 

Den trives fint med  kulturen, som også larmer. Men boliger er gift for dens trivsel. For ifølge miljøloven har boliger altid retten på sin side og een klage kan få fatale følger for både erhvervsliv og kulturliv.

På FAAs vælgermøde om havnen 27. oktober var det derfor med forbløffelse ,vi erfarede, at Bo Hansen, Mette Kristensen og Henrik Nielsen alle gik ind for boliger på havnen, og alle ønskede, at omdanne den til campusområde. Bo Hansen endda med den bemærkelsesværdige bemærkning: “At studerende ikke ønsker at bo på en bar mark”. 

Intet kan være mere forkert. Og vi har netop glimrende eksempler i Svendborg Kommune – Ollerup og Oure. Hvor den første har trivedes i over 100 år, og er suppleret med en læreruddannelse m.m. , og Oure skolerne med alenlange ventelister.

En Campus er et sted, man er for at lære, studere og inspirere hinanden. Samt knytte netværk for resten af sit liv. De fungerer som regel som selvstændige byer uden megen forbindelse med omverdenen. Men de giver et effektivt studie. 

Hvad har de at gøre på Svendborg havn? Hvor der i forvejen skal skabes plads og parkering til nye færger og kulturbegivenheder. Og måske erhvervslivet? Det bliver ën stor parkeringsplads.

Vi mangler vores Forening til bevaring af Svendborg Havn og dens 4000 medlemmer.

Jørgen Lundsgaard og   Rasmus Drabe
Radikale Venstre og SF